ontbindende voorwaarden

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Als je een huis koopt, is het mogelijk om ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst op te laten nemen. Ontbindende voorwaarden bieden een koper bescherming, omdat hij of zij nog onder de koop uit kan als er niet aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan.

Ontbindende voorwaarden

Er zijn verschillende ontbindende voorwaarden die in een koopcontract kunnen worden opgenomen. De meest bekende is ‘onder voorbehoud van financiering’. In deze blog bespreken we de meest voorkomende ontbindende voorwaarden.

1. Onder voorbehoud van financiering

De ontbindende voorwaarde ‘onder voorbehoud van financiering’ houdt in dat de koper de koop kan ontbinden als hij of zij de financiering of hypotheek niet rond krijgt binnen de gestelde termijn. Tegenwoordig wordt meestal een termijn van 6-8 weken gehanteerd.

Om beroep te kunnen doen op de ontbinding, moeten er over het algemeen twee afwijzingen van geldverstrekkers worden overlegd.

2. Onder voorbehoud van bouwkundige keuring

De ontbindende voorwaarde ‘onder voorbehoud van bouwkundige keuring’ houdt in dat de koper de koop kan ontbinden als de beoogde woning meer bouwkundige gebreken blijkt te hebben dan eerst gedacht. Er kan vooraf een bedrag afgesproken worden. De koop kan worden ontbonden als dit bedrag voor het herstel van achterstallig onderhoud of gebreken wordt overschreden.

Soms wordt gekozen om de bouwkundige keuring in de wettelijke 3 dagen bedenktijd uit te laten voeren. In dat geval hoeft er vooraf geen bedrag te worden afgesproken.

3. Onder voorbehoud van nationale hypotheekgarantie

Als je een hypotheek met nationale hypotheekgarantie (NHG) wilt, dan kun je dit opnemen als ontbindende voorwaarde. Een financiering met NHG moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo geldt er onder andere een maximale koopsom. NHG kan hulp bieden in sommige situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van een restschuld bij verkoop.

4. Onder voorbehoud van verkoop eigen woning

De ontbindende voorwaarde ‘onder voorbehoud van verkoop eigen woning’ wordt ook wel de no-risk clausule genoemd. Het houdt in dat de koper de koop kan ontbinden als het niet lukt om binnen een afgesproken termijn (bijvoorbeeld 6 maanden) de eigen woning te verkopen. De koper loopt dan geen risico om in het bezit te komen van twee woningen. De verkoper houdt ondertussen zijn woning in de verkoop. In de huidige woningmarkt van veel vraag en weinig aanbod komt deze ontbindende voorwaarde niet veel meer voor.

Ontbindende voorwaarden schrappen

In deze drukke woningmarkt wordt er soms voor gekozen om ook de andere genoemde ontbindende voorwaarden te schrappen. Dit geeft de verkoper meer zekerheid en geeft de koper dus meer kans om het huis te krijgen. Het schrappen van ontbindende voorwaarden brengt echter wel risico’s met zich mee en is dus niet zonder meer verstandig.

Een aankoopmakelaar kan je hierbij adviseren.